Beszállítási feltételek ADR szerint

A SARPI Dorog Kft. területére csak a hatályos ADR (2009. évi LVIII. tv. (VI.29)) törvény szerint lehet veszélyes árut beszállítani.

A beszállító (feladó) kötelezettségei

Meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru az ADR-rel összhangban van besorolva, és az ADR szerint szállítható.
El kell látnia a szállítót információval és adatokkal, illetve szükség esetén fuvar- és kísérő okmányokkal (jóváhagyások, írásbeli utasítások, engedélyek, bejelentések, bizonyítványok stb.).
Csak olyan csomagoló eszközöket, konténereket, IBC-ket és tartányokat (tartály járműveket, tank konténereket) szabad használni, amelyek ADR jóváhagyással rendelkeznek és az adott anyag szállítására alkalmasak, illetve el vannak látva az ADR által előírt jelölésekkel.
Be kell tartania a feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírásokat.

A szállító kötelezettségei

Meg kell győződnie arról, hogy a szállítandó veszélyes áru az ADR szerint szállítható.
Meg kell győződnie arról, hogy az előírt okmányok a szállító egységen vannak (SZ-kísérő okmány, írásbeli utasítások stb.).
Szemrevételezéssel, meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak.
Meg kell győződnie arról, hogy a tartány jármű, vagy tank-konténer, vagy csomagoló eszköz (pld. IBC) vizsgálatának érvényességi ideje még nem járt le.
Ellenőriznie kell, hogy a járművek ne legyenek túlterhelve.
Meg kell győződnie arról, hogy a járművön az előírt veszélyességi bárcákat és jelöléseket elhelyezték, küldeménydarabokon a jelöléseket (Sz-lap szám, bárcák, helyes szállítási megnevezés, feladó neve, EWC kód, feladási dátum) feltüntették.
Meg kell győződnie arról, hogy a járművezető számára az előírt okmányok (pld. írásbeli utasítás), ill. az előírt eszközök a járművön vannak-e.

Általános információk, amelyeket a fuvar okmánynak tartalmaznia kell

UN szám
helyes szállítási megnevezés, szükség esetén a műszaki, kémiai, vagy biológiai megnevezéssel kiegészítve,
áruosztály
ahol van, az anyagra vonatkozó csomagolási csoport
ADR rövidítés
küldeménydarabok száma, fajtája
veszélyes árunkénti összes mennyiség
feladó neve, címe
címzett neve, címe

A hulladékra vonatkozó különleges előírások

Amennyiben veszélyes árut tartalmazó hulladékot szállítanak, az UN szám és a helyes szállítási megnevezés elé kell írni a "HULLADÉK" szót. Pl.: "HULLADÉK 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. 9,II,M7 ADR".
A berakásra, a kirakásra és az árukezelésre vonatkozó előírások (ADR 7.5 fejezet)
A be- és kirakás helyére érkezéskor a járművezetőnek be kell tartania az előírt rendelkezéseket, valamint a járműnek is meg kell felelnie ezeknek (különösen a ki- és berakáshoz használatos járműberendezések biztonságára, tisztaságára és kielégítő üzemelésére vonatkozóan).
A berakás nem hajtható végre, ha az okmányok vizsgálata, illetve a jármű és berendezései szemrevételezése azt mutatja, hogy a jármű, vagy a jármű vezetője nem felel meg az előírásoknak.
A kirakás nem hajtható végre, ha az előzőekben említett vizsgálat során olyan hiányosságokat tapasztalnak, ami a kirakás biztonságát befolyásolja.
A jogszabály szerint a SARPI Dorog Kft-nek kötelessége megtagadni minden szabálytalan szállítmány átvételét, ártalmatlanítását!
Az ADR különleges előírásai szerint bizonyos veszélyes áruk csak "teljes rakományként" szállíthatók. Ilyen esetben az illetékes hatóság előírhatja, hogy az ilyen szállításhoz használt járművet, vagy nagy konténert csak egyetlen helyen rakják meg és egyetlen helyen rakják ki.

Összerakási tilalom:

A különböző veszélyességi bárcákkal ellátott küldeménydarabok csak akkor rakhatók ugyanabba a járműbe, vagy konténerbe, ha az összerakás a rajtuk lévő veszélyességi bárcák alapján megengedett.

Kapcsolat SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft.
Cím: 2510 Dorog, Bécsi u. 131.
Telefon: +36 33 512-700
Fax: +36 33 512-857