Biztonsági tájékoztató letöltés

2018-09-13 Biztonsági tájékoztató

Biztonsági tájékoztató


Általános információk:

 • A telephely iparbiztonsági szempontból felső küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül. Kérjük ügyeljen Ön is a biztonságra! A veszélyességi övezetek a mellékelt térképen láthatók.

 • A telephely területén a KRESZ szabályai érvényesek.

 • A járművek maximális sebessége 20 km/h lehet.

 • A telephelyen a dohányzás tilos, kivéve az erre kijelölt helyet (Térkép).

 • Az üzemben nem megengedett a fényképezés, illetve videofelvétel készítése.

 • A területeken jelentős gépjármű és munkagép forgalomra lehet számítani, kérjük csak a kijelölt gyalogos közlekedési útvonalakon mozogjanak! Munkaterületen történő áthaladás előtt  győződjenek meg róla, hogy a jármű/munkagép vezetője észlelte a jelenlétüket.

 • Az üzem területén étkezni, inni tilos. Kérjük ügyeljen a személyes higiéniára!Gépjárművezetők és vállalkozók részére étkezési lehetőség a váróhelyiségben van.

 • Az üzem területén csak hosszúnadrágban, zárt lábbeliben szabad tartózkodni.

 • A technológiai területeken védősisak (EN 397) és munkavédelmi cipő (EN 20345 S1) és védőszemüveg (EN 166 F), valamint a látogatóknak láthatósági mellény használata kötelező. Az egyes munkahelyeken további védőeszközök használata is szükséges lehet. Kérjük figyeljék a jelzéseket!

 • Biztonságuk érdekében figyeljenek a tiltó- figyelmeztető- és tájékoztató jelzésekre, terület lezárásokra!

 • Az egyes munkahelyekre belépni csak a munkahelyi vezető engedélyével és tudtával szabad. A tűzjelző vagy a külső sziréna megszólalásakor a legrövidebb útvonalon hagyják el az üzemi és hulladék tároló területek környezetét, majd haladjanak a porta melletti gyülekezési helyre, és jelentkezzenek a biztonsági szolgálat munkatársainál.Amennyiben a porta melletti gyülekezési hely veszélyeztetve van, a másodlagos gyülekezési hely az üzem DK-i oldalán található.Látogatóink részére:

 • A kapott vendégkártyát kérjük mindig tartsák maguknál és távozáskor ne felejtsék el leadni a portán!
 • Kérjük üzemi területeken csak kísérő jelenlétében tartózkodjanak. Amennyiben elszakadtak a csoporttól, kérjenek segítséget a vállalat dolgozóitól, akik visszairányítják Önöket kísérőjükhöz.
 • A hulladékokkal kerüljék a fizikai érintkezést! Veszélyek:
 • Vészhelyzet esetén kérjük térjenek vissza a közlekedő/látogató útvonalra, és együtt haladjanak a gyülekezési helyre. A gyülekezési helyen jelentkezzenek kísérőjüknél vagy a biztonsági szolgálatnál!


Hulladék beszállítást végzők részére:

 • Hulladék beszállítást végzők a szállító járművel a külső sorompónál álljanak meg és jelentkezzenek a portán/hulladékátvételnél.
 • Amennyiben a beszállítás engedélyezett, a biztonsági szolgálat munkatársai beengedik a járművet az üzem területére a hulladék fajtának megfelelő rakodóhelyre.
 • A telephelyen belül a kijelölt útvonalakat használják, ügyeljenek a forgalmi irányokra, az elsőbbség adásra, valamint a többi jármű és munkagép közlekedésére!
 • Mindig gondoskodjanak a jármű biztonságos elhelyezéséről és rögzítéséről. Rögzítő ékek használata kötelező!
 • A hulladék lerakodását, ürítését csak SARPI dolgozó utasítására és irányításával kezdhetik meg!
 • A járművet rakodás közben ne hagyják felügyelet nélkül! Az illetéktelen elindítás megakadályozásáról gondoskodni kell!


Anyagszállítást végzők részére:

 • Anyagszállítást (raktárba, karbantartásra) végzők a főbejáratig hajthatnak, ahol kérjük jelentkezzenek a biztonsági szolgálat munkatársainál.
 • A lerakodás és útvonal egyeztetése után behajthatnak az üzem területére.  Haladjanak közvetlenül a rakodási területhez, a technológiai területeket kerüljék el!
 • A raktár, TMK műhelyekhez kérjük a telephely ÉK oldalán lévő útvonalat használják.
 • Az üzemterületekre történő szállítás esetén kérjük ügyeljenek rá, hogy a hosszú nadrág és védőeszközök használata kötelező!


Vállalkozók részére:

 • A telephelyen munkát végezni csak kijelölt munkaterületen, munkavégzési engedéllyel lehet.
 • Minden olyan munkaműveletet, amely a munkahelyen kívül tartózkodókra is veszélyt jelenthet (pl. emelési műveletek, tűz- és robbanásveszély, vegyi anyag, zaj kibocsátás) a munka megkezdése előtt is egyeztetni kell!
 • Tűzveszélyes tevékenységet végezni csak külön engedély birtokában szabad. Tűzveszélyes területeken a munkát végző mellett folyamatos felügyeletet kell biztosítani.
 • A munkaterületet a napi munka végeztével veszélymentes állapotban szabad elhagyni. Szükség esetén a körülkerítéséről/őrzéséről gondoskodni kell!
 • A munkavégzéskor keletkezett hulladékokat kérjük összegyűjteni, a területet rendezett állapotban visszaadni.
 • A munkát csak a munkavégzéshez szükséges vészhelyzeti felszerelés (a dolgozók létszámának megfelelő elsősegély csomag, tűzoltó készülék stb..) birtokában szabad megkezdeni.
 • Minden, a vállalkozó által észlelt, a munkaterületen történt, vagy azon túl terjedő eseményt, vészhelyzetet, balesetet azonnal jelenteni kell a SARPI kapcsolattartója vagy az őrszolgálat felé.Az üzem veszélyességi övezeteinek kiterjedése:
Vészhelyzeti elérhetőségek :

Portaszolgálat: +36 33 512-701

Vezérlő :             +36 33 512-132


Kapcsolat SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft.
Cím: 2510 Dorog, Bécsi u. 131.
Telefon: +36 33 512-700
Fax: +36 33 512-857