Főbb beruházásaink

A SARPI Dorog Kft. folyamatosan nagy hangsúlyt fektet égetőműve korszerűsítésére, a környezet védelmét szolgáló beruházásokra. Az elmúlt három év során több mint 730 millió forintot fordítottunk környezetvédelmi beruházásokra, s öt év alatt jelentősen, mintegy felére csökkentettük például a felhasznált ipari víz mennyiségét.

2006
- Az OPSIS rendszer korszerűsítése illetve cseréje
Új, folyamatos emisszió mérő műszer vásárlása 60 millió forint értékben
A laboratórium korszerűsítése
A laboratóriumban a mérések pontosságának, megbízhatóságának további fejlesztése érdekében kiegészítő berendezéseket, köztük egy 15 millió forint értékű ED-XRF spektrométert vásároltunk.
2005
- Négy 300 m3-es tartály telepítése
Egy 1000 m3-es tartály helyére 4 db 300 m3-es veszélyes hulladéktároló tartályt telepítettünk. A tartálycsoport üzembe helyezése megtörtént, és három hónapos próbaüzem után megkaptuk a használatba vételi engedélyt. A legkorszerűbb technológiai és biztonsági berendezések felhasználásával épült tartályok üzembe helyezésével a folyékony hulladékok előkezelése, szélesebb körű szétválaszthatósága jelentős minőségi változást jelent mind az átmeneti tárolás biztonsága, mind pedig az ügyfelek gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása terén. A tároló kapacitásunk 525 m3-ről 1725 m3-re növekedett, mely nagy mértékben növeli az üzemeltetés biztonságát. A beruházás költsége 189,28 millió forint volt.

2005
- Az utóégető felújítása
A nagyjavítás alatt tervszerűen elvégeztük az utóégető felújítását, melynek beruházási költsége 87,83 millió forint volt.

2005
- A kémény cseréje
A régi kémény cseréjét 2005. októberében végeztük el. Az új kémény, amely újdonságnak számít, a legkorszerűbb epoxi műgyantából készült.
A beruházás költsége 50 millió forint volt.
2004
- A lerakó lezárása
330 millió forintos beruházással lezártuk és rekultiváltuk a 2-3 számú lerakó medencét.

Kapcsolat SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft.
Cím: 2510 Dorog, Bécsi u. 131.
Telefon: +36 33 512-700
Fax: +36 33 512-857