Gazdálkodók hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségei

A 309/2014 (XII. 11.) Kormányrendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről a gazdálkodó szervezeteknek feladatokat ír elő.

Gazdálkodónak kell tekinteni a:
cégbírósági bejegyzés alapján nyilvántartott vállalkozásokat,
a KSH törzsszámmal rendelkező vállalkozásokat és vállalkozókat.

Az előbbiek értelmében nem tekinthető gazdálkodónak:
a gazdálkodói tevékenységet nem folytató magánszemély,
az őstermelő.

A nem gazdálkodóknak nincsen sem adatszolgáltatási, sem nyilvántartási kötelezettsége.

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében hulladéktermelő az, akinek a tevékenysége során hulladék keletkezik, vagy tevékenysége közben a hulladék jellege és összetétele megváltozik. A hulladékgazdálkodási törvény a hulladék birtokosokra ugyanolyan kötelezettségeket ró, mint a hulladék termelőkre, így hulladéktermelőnek kell tekinteni mindazokat, akik hulladékot termelnek, vagy birtokolnak.

A hulladéktermelőknek nyilvántartási kötelezettségei vannak, amennyiben:
van olyan hulladékuk, melyet nem a helyi szerződéses közszolgáltatónak adtak át; vagy
az egyes telephelyeken keletkező és birtokolt hulladékok mennyisége meghaladja
veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot,
nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot
nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot.

A nem közszolgáltatónak átadott hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.

A hulladéktermelőknek rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségei vannak a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőség irányába, amennyiben:
a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 főt, és van olyan hulladékuk, melyet nem a helyi szerződéses közszolgáltatónak adtak át
az egyes telephelyeken keletkező és birtokolt hulladékok mennyisége meghaladja
veszélyes hulladék esetében a 100 kg-ot,
nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot
nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot

Amennyiben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 főt, minden telephelyről rendszeres adatszolgáltatást kell benyújtani (abban az esetben is, ha van olyan telephely, ahol nem keletkezik olyan hulladék, amelyet nem közszolgáltatónak adnak át);

Amennyiben a foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 10 főt, csak arról a telephelyről kell adatszolgáltatást benyújtani, ahol a keletkezett hulladék mennyisége meghaladja a fent felsorolt határértékeket.

Kapcsolat SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft.
Cím: 2510 Dorog, Bécsi u. 131.
Telefon: +36 33 512-700
Fax: +36 33 512-857